کاراسیستک

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ مجموعه‌ای از تلاش‌ها در زمینه بازاریابی است که با استفاده از اینترنت انجام می‌شود. این نوع بازاریابی در کشورمان سال‌های زیادی نیست که باب شده است، اما گروه‌های زیادی بخصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران و تبریز درحال فعالیت در این زمینه می‌باشند. شرکت کاراسیستک هم از این قافله عقب نمانده و در زمینه دیجیتال مارکتینگ نیز فعالیت می‌کند. شاید قبلا به سراغ فضای دیجیتال مارکتینگ برای توسعه کسب و کار خود رفته باشید اما آنگونه که باید نتیجه نگرفته‌اید. صرف نظر از اینکه دیجیتال مارکتینگ فعالیتی نسبتا طولانی مدت است (البته نسبت به انواع بازاریابی‌های دیگر از سرعت رشد بالایی برخوردار است) برای نتیجه گرفتن از آن علاوه بر صبر و حوص